Ι Українська Ι UAH

Welcome to Tiens !

Cart

Вибачте! Пов’язані елементи не знайдено. Піди до інших.

Стратегія компанії

 

Бізнес прямого продажу — основна стратегія корпорації «Тієнс». Голова правління компанії пан Лі Цзіньюань виклав концепцію розвитку, базою якої є три основні напрями бізнесу і шість основних факторів стратегії успіху «Тієнс».

Три основні напрями бізнесу «Тієнс»:

  1. Розвиток економіки, що процвітає: надання людям сприятливих можливостей для створення власного бізнесу, стимулювання економічного процвітання, підвищення рівня і якості життя.
  2. Стимулювання соціальної гармонії: тільки за умови підвищення рівня і якості життя людей можна досягнути благополуччя, миру і загального добробуту.
  3. Підвищення професійного рівня та особистих якостей працівників: «Тієнс» — це свого роду університет без кордонів, який завдяки системі підготовки та навчання сприяє розвитку сильних сторін і викоріненню недоліків, підвищенню професійного рівня і розвитку особистих якостей кожного.

Шість основних чинників стратегії успіху «Тієнс»:

  1. Завжди бути чесним з клієнтами, дистриб’юторами, партнерами; дотримуватись законів.
  2. Завжди цінувати дистриб’юторів, співробітників.
  3. Завжди дотримуватися договірних зобов’язань, правил і норм ведення бізнесу.
  4. Завжди застосовувати інноваційні розробки та за допомогою науково-технічного новаторства зміцнювати здоров’я споживачів; захищати інтереси дистриб’юторів.
  5. Завжди дорожити репутацією бренду «Тієнс», формувати міжнародний імідж бренду, пишатися якістю продукції.
  6. Завжди виконувати свій громадський обов’язок, прагнути тільки до збільшення власного внеску у спільну справу.

Місія «Тієнс» — це надання споживачам всього світу продукції відмінної якості, можливості отримати освіту і зайнятися бізнесом, підвищити якість життя, стимулювати соціальну гармонію.