Ι Українська Ι UAH

Welcome to Tiens !

Cart

Вибачте! Пов’язані елементи не знайдено. Піди до інших.

УАПП

«Тієнс Україна» — член Української асоціації прямого продажу

    Українська асоціація прямого продажу (УАПП) — недержавне та некомерційне об’єднання провідних компаній у сфері прямого продажу товарів і послуг в Україні. Створена вона була у 2001 році. Члени Асоціації — 9 українських компаній, що працюють за методом прямого продажу, серед яких і компанія «Тієнс Україна».

 

   ТОВ «Тієнс Україна» є членом Української асоціації прямого продажу. Статус асоційованого члена УАПП компанія «Тієнс Україна» отримала 13 грудня 2012 року, а 22 липня 2013 року — статус повноправного члена асоціації.

 

   Місія Української асоціації прямого продажу — досягнення правильного розуміння прямого продажу та підтримання розвитку цієї сфери в Україні. Асоціація допомагає компаніям прямого продажу розвиватися, підтримувати та зміцнювати міжнародні стандарти етичної поведінки. УАПП відстоює позиції та інтереси індустрії перед державними органами, в медіа та у взаєминах з іншими зацікавленими сторонами. УАПП представляє інтереси галузі прямих продажів товарів і послуг в Україні, а також захищає права споживачів і тих, хто співпрацює з компаніями прямих продажів. Асоціацією розроблено і впроваджено Кодекс професійної етики для її членів, який передбачає норми та правила професійної поведінки в галузі прямих продажів товарів і послуг.